Làm tầm soát

Tự sàng lọc lao

Tin tức

Vì Một Đảo Cù Lao Chàm Không Còn Bệnh Lao

Ngày đăng: 21-11-2019

Chương trình Chống lao Quốc gia cùng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch-Quảng Nam, Trung tâm y tế Hội An, Trạm y tế xã Tân Hiệp, tổ chức IRD VN, tổ chức FIT, tổ chức CDC, tổ chức CHAI đã tổ chức thành công đợt khám sàng lọc lao miễn phí trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thông qua đợt khám sàng lọc này, người dân, đặc biệt người dân xã đảo Tân Hiệp đã phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng. Đây là hoạt động nhằm chung tay thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2030.