Làm tầm soát

Tự sàng lọc lao

Tin tức

Chỉ cần nhắn TB gửi 1402 là bạn đã góp 20,000đ hỗ trợ người bị bệnh lao

Ngày đăng: 12-03-2020

Cú pháp tin nhắn "TB" gửi 1402 bạn đã đóng góp 20.000 đồng hỗ trợ người bị bệnh lao vượt qua những ảnh hưởng của bệnh tật để chữa khỏi bệnh lao và hòa nhập với cộng đồng.